Σάρτη, Σιθωνία-Χαλκιδική

Πολιτική Κρατήσεων

Hotel Olga

Πολιτική Κρατήσεων

Απαιτείται προκαταβολή 20% για την επιβεβαίωση της κράτησης.

Το υπόλοιπο θα πρέπει να εξοφληθεί την πρώτη ημέρα κατά την άφιξη.

Εάν ακυρωθεί 21 ή περισσότερες ημέρες πριν από την άφιξη, τα χρήματα που καταβλήθηκαν θα επιστραφούν πλήρως.

Εάν ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή αργότερα, τα χρήματα που καταβλήθηκαν δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης, θα χρεωθεί το 50% των υπόλοιπων ημερών.